Sengoku jidai a počátky sjednocení Japonska

15. století se má co nevidět přehoupnout do druhé poloviny. Autorita šóguna upadá. Šógun Yoshinori je zavražděn svým vazalem. Na to šógunát reaguje tak, že do funkce dosadí Yoshikatsua, který je ovšem v té době ještě dítětem. Že má být faktickým vládcem dítě, se většině vojenských rodů nelíbí a začínají šógunátem opovrhovat úplně, bouří se, […]